Czy nadal jest to aktualne?

This topic contains 2 odpowiedzi, has 0 głosy, and was last updated by  Anonim 9 years, 7 months temu.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Autor
  Wpisy
 • #852

  Anonim

  Czy nadal jest to aktualne?

  I czy te zalecenia sa brane pod uwagę przez administratorów TBS?

  Zalecenia do umów i statutów towarzystw budownictwa społecznego

  Zgodnie z art. 24, ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1070 ze zmianami), Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (wcześniej Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) zatwierdza umowy i statuty towarzystw budownictwa społecznego, a także wszelkie ich zmiany. Umowy i statuty powinny być zgodne z w/w ustawą oraz Kodeksem spółek handlowych lub Prawem spółdzielczym odpowiednio do formy organizacyjnej towarzystwa oraz ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733).

  #4088

  Anonim

  .

  #4090

  Anonim

  Na isap’ie widnieje

  Dz. U. z 2013 r. poz. 255 tj.
  3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze decyzji, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia umowy albo statutu towarzystwa, a także wszelkich ich zmian.

  powyższe istnieje.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.