odp

#4078

Anonim

Jeżeli partycypujący ma pierwszeństwo we wskazaniu najemny to jeżeli spełnia on wymagania określone przepisami to TBS nie może odmówić zawarcia umowy najmu.