odp

#3970

Anonim

tak jest zapisane w ustawie:

„W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.”

Jeżeli nie ma jakiegoś wyroku SN to kwestia będzie sporna.
Kompetentne osoby na forum w internecie, myślę że to o będzie ciężko.