odp

#3899

Anonim

partycypacje z umów zawartych sprzed 2004 roku nie waloryzują się.