odmowa zwrotu

#5605

Anonim

witam

z racji braku zainteresowania odkupieniem partycypacji wypowiedziałem umowę najmu bez wskazania kolejnego najemcy. TBS odmawia zwrotu partycypacji, powołuje się na zapis w umowie, który faktycznie pozwala im odkupić bądź nie partycypację. Ustawa stawia sprawę inaczej … co zrobić, który zapis jest wiążący ??