Nowe Stowarzyszenie

#4458

Anonim

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy Was, że powstało Stowarzyszenie Mieszkańców „TBS Bogatynia” z/s Porajów. Organizacja zarejestrowana jest w IX Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej pod nr KRS: 0000510668.

Stowarzyszenie zgodnie ze statutem obejmuje w swojej działalności wszystkie lokale z zasobu TBS w Bogatyni, są to osiedla: Porajów, Opolno-Zdrój, Bogatynia ul. Główna i ul. Słowiańska oraz wszystkie mieszkania komunalne w Gminie Bogatynia.

Stowarzyszyliśmy się, by bronić naszych interesów prawnych, by kontrolować zasadność wprowadzanych podwyżek czynszowych i innych opłat za eksploatację mieszkania, by respektowano nasze oczekiwania.

Celem Stowarzyszenia jest:
– działanie na rzecz mieszkańców i mienia,
– pomoc prawna, docelowo ma powstać biuro pomocy prawnej,
– reprezentowanie lokatorów w indywidualnych sprawach z zarządami MZGK i TBS oraz organami nadzorczymi i właścicielskimi zakładu/spółki, np. zadłużenia, odzyskiwanie wpłaconych kaucji i partycypacji, i innych czynności związanych z mieszkaniami,
– będziemy domagać się w imieniu naszych członków obniżek czynszów i innych opłat,
– będziemy wnosić o remonty budynków i terenów przyległych,
– będziemy domagać się dialogu społecznego „nic o nas bez nas”,
– będziemy propagować działania z zakresu kultury, sportu, edukacji,
– będziemy popierać indywidualne inicjatywy społeczne.

Zgodnie ze statutem członkiem Stowarzyszenia może być osoba zamieszkująca w budynku TBS lub w lokalu komunalnym, także mieszkańcy w budynkach tzw. „prywatnych”.

By zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację, która zostanie dostarczona pod wskazany adres w umówionym terminie. Do wypełnienia dokumentu niezbędny będzie dowód osobisty. Do Stowarzyszenia wystarczy jak przystąpi przedstawiciel z jednego domostwa, by reprezentować swój interes.
Chęć przystąpienia można zgłosić na adres e-mail, sms, lub telefonicznie.

Tymczasowy kontakt ze Stowarzyszeniem:
Adres e-mail: stowarzyszenie.tbs@gmail.com
Nr telefonu / sms: 724 637 631
Facebook: S M TBS Bogatynia

Pozdrawiam serdecznie,

ZARZĄD STOWARZYSZENIA