Naprawa/wymiana

#5534

Anonim

Janino odsyłam do art. 6a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego w zw. z art. 480 § 1 oraz art. 664 § 1 kodeksu cywilnego.

Zanim napiszesz głupotę przejrzysz aktualny stan prawny.