meldunek

#5122

Anonim

czy jest prawnie usankcjonowane zameldowanie na stale w tbs po 3 latach zameldowania na pobyt czasowy