hmm?

#1382

Anonim

Budostal-3 S.A. ma 100% udziałów w TBS Budostal-3 Sp. z o.o. Te udziały mogą zostać sprzedane przez syndyka aby pokryć zobowiązania Budostalu-3 S.A. I co wtedy z lokatorami?