element petycji

#5688

Anonim

Proponuję ujęcie z petycji zapisu o wyłączeniu w wycenie mieszkania działań przez rzeczoznawcę opłaconego np. z kieszeni najemcy. Wycena mieszkania powinna być oparta o stan wyjściowy przekazany przez TBS-y (zawarty w umowie). Często najemcy na własny rachunek ponosili koszty podniesienia standardu tych mieszkań.