dodatkowe pytania

#5442

Anonim

Ze względu, że znalazłem nabywcę na moje mieszkanie i chciałbym aby nowa osoba była również partycypantem prosiłbym o rozjaśnienie sytuacji.

Tak jak pisałem wcześniej w punkcie 8 umowy partycypacyjnej mam taki wpis: „W przypadku. kiedy Partycypujący odstępuje od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, lub umowa zostaje rozwiązana z winy Partycypującego, dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że wskaże On następce na Jego miejsce i dokona wpłaty równowartości sumy podlegającej zwrotowi.”

Przy pierwszej rozmowie z Panią z TBS Wrocław, zostało mi zakomunikowane, że ten punkt jest nieaktualny (już nawet nie wnikam dlaczego)

Rozmawiałem z koleżanką, która miała bardzo podobną sytuację i przeniosła prawa wynikające z partycypacji na nowego najemce za pomocą cesji.
Dzisiaj dzwoniłem do TBS’u żeby umówić się na wskazanie nowego najemcy itp. Pani od razu mi zakomunikowała, że nie ma możliwości przenoszenia praw itp itd.

No i teraz moje pytanie:
Rozumiem, że obowiązują mnie przepisy z roku 1995 ponieważ umowa partycypacyjna była podpisana 24.05.2004.
W ustawie tej nie ma ani słowa o tym, że nie można lub można wykonać cesji. W umowie partycypacyjnej również nie mam ani słowa o tym, że nie mogę wykonać cesji.
Czy ja dobrze rozumuję, że bez problemu mogę zrobić cesję na nową osobę i tylko powiadomić TBS o tym fakcie a w razie problemów stawianych przez TBS zrobić dym ?