do wynajmujący w tbs

#5268

Anonim

Rozumiem, że prezydent ma wszystko podpisywać, jak leci, bo przecież i tak przegłosują ustawę?! Tak dla niewtajemniczonych: Sejm może weto Prezydenta odrzucić większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów, więc już tak łatwo by nie było (np. sytuacja z Panem Ziobro, któremu planowano znieść mandat poselski). Poza tym troszkę czasu upłynęłoby, po sprzeciwie prezydenta, a że to była końcówka tej kadencji Sejmu, więc zapewne próba przegłosowania weta prezydenckiego odbyłaby się za kadencji nowego rządu innej partii.