Do Just

#5340

Anonim

Sytuacja z kredytem wygląda tak: Kiedy są niskie stopy procentowe to są niskie odsetki od kredytu i duża część raty idzie na spłatę kapitału. Jednak kiedy odsetki są wysokie, to jej lwią część pochłaniają odsetki a kapitał jest spłacany w niewielkiej części. Może być tak (sytuacja skrajna), że przy wysokim oprocentowaniu redyskonta weksli rata nie starczy na odsetki i kapitał będzie przyrastał.
Tak więc trudno powiedzieć ile kapitału spłacił Pan/Pani dotychczas. Ostatnie lata są korzystne, jednak do niedawna (zanim nie ogłoszono, że mamy deflację) niewiele kapitału spłacono. Przy wykupie istotną wielkością będzie jedynie spłata kapitału, ponieważ odsetki zostały skonsumowane jako zysk BGK. Dlaczego TBS-y nie ujawniają ile kredytu zostało spłacone? Bo najemców szlag by trafił, gdyby się dowiedzieli że płacą i płacą a kredytu nie ubywa. Bo kredyty dla TBS-ów zostały obmyślone jako pułapka. One prawie na pewno są niespłacalne.