do Daniel z 12.01.br.

#5700

Anonim

..list z klubu PIS w którego treści było napisane:.. „w przeciwieństwie do SM żaden członek TBS partycypując w kosztach budowy nie może wykazać 100% pokrycia kosztów – jak w SM „I to jest nieprawda ! Pan Minister Piotr Styczeń powiedział posłom z sejmowej komisji infrastruktury /W sejmie omawiano efekty ustawy o wykupie mieszkań TBS/ – artykuł z 16.09,2012 r.że : „jedyny lokal,który wykupiono od chwili wejścia ustawy w życie,pochodził z zasobów wybudowanych przez Spóldzielnię Mieszkaniową „.Oczywiście dotyczy to lokalu wybudowanego z udziełem preferencyjnego kredytu z KFM w BGK.I nie mógł być już ten kredyt spłacony w 100 %dlatego,że budownictwo w tym systemie rozpoczęło się w latach dziewięćdziesiątych ub.wieku.No to jak to jest ?