Do ala

#5643

Anonim

Próbuję znaleźć ten zapis art.29a, gdzie jest wzmianka o wskazaniu najemcy, jak również o możliwości przeniesienia prawa partycypacji na inną osobę i nie wiem, gdzie ten zapis jest, bo na pewno nie w art. 29a.
Mam jeszcze jedno pytanie do Was. Skoro nie mogę zbyć prawa partycypacji na inną osobę, to czy mogę zmienić najemcę. Aktualnie jestem partycypantem i najemcą mieszkania. W Regulaminie mojego TBSu jest taki zapis: „Przy ocenie warunków mieszkaniowych wnioskodawcy i określenia pierwszeństwa osób, z którymi zostanie zawarta umowa najmu, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) osoby wskazane przez partycypantów i osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkania, którego będą najemcą
b) (…)”
Czy to oznacza, że mogę zrezygnować z najmu, pozostając nadal partycypantem, a wskazać nowego najemcę?