deklaracja o dochodach

#5932

Anonim

W ustawie jest napisane,że należy raz na 2 lata przedstawić deklarację( czyli wg. wzoru w rozporządzeniu) a ust. 4 mówi o tym że „na żądanie towarzystwa ” przedstawia si ę zaświadczenie z urzędu skarbowego
Te druki są zatem zgodne z prawem, czyli należy pisać miejsce pracy (nauki) i źródło dochodu