cesja

#2151

Anonim

A jeżeli w umowie jest zapis, iz partycypant może wskazać nowego najemcę lub oddac lokal do TBSu, ale nie ma zapisu, który by zakazał cesji partycypacji, to czy mogę bezkarnie ją sprzedać na wolnym rynku?

Nadmieniam, iz sama tak własnie kupiłam to mieszkanie w 2005 r. cesją praw do umowy z 2000 r. a pani w tbs mi powiedziała, iż wtedy było to możliwe, gdyz nie mieli pieniędzy, a teraz mają i mogą oddać i nie mogę w związku z tym sprzedać partycypacji.