Cesja

#1743

Anonim

Najlepiej scedować u notariusza prawa do udziałów w mieszkaniu TBS (partycypację) i od osoby na którą te prawa cedujemy pobrać kwotę wkładu + odstępne. Tbs powinien zostać o cesji poinformowany aby nowy partycypant mógł wskazać nowego najemce lub sam podpisać z TBSem umowę najmu.