ala

#5626

Anonim

jakaś jałowa dyskusja, w naszym kraju jest swoboda umów…..
Zgodnie z art. 29a Ustawy „o niektórych formach popierania budownictwa”, kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy lokalu”. Kwotę tą należy wnieść przed podpisaniem umowy najmu i przed przekazaniem lokalu najemcy. Partycypant może sam wskazać najemcę, jak również może przenieść prawa wynikające z umowy partycypacyjnej na inną osobę cesją praw. (zarządca)
a tbsy próbują wciskać „kit”