A jak liczony jest zwrot z partycypacji

#5254

Anonim

Według obowiązującego wzoru w aktualnej ustawie zwrot kowty partycypacji jest wyliczany inaczej, niż Pani w TBS mi podała (powierzchnia lokalu*kwota odtworzeniowa aktualna za 1m2*% wniesionego wkładu w kosztach budowy). Całkowicie inny wzór obowiązuje w ustawie (art.29 ust.2). Różnica między jednym a drugim wzorem jest bardzo duża.