Reply To: Czy TBS może wypowiedzieć umowę?

#25276

Partycypant

Ten zapis został dodany nowelizacją w 2017r. więc zakładam, że TBS nie miał jeszcze okazji z niego skorzystać ale jak widać ustawa daje taką możliwość.

Rozumiem, że „spełniasz” oba warunki wypowiedzenia umowy najmu z art. 30 pkt 5c ustawy?