Reply To: Czy TBS może wypowiedzieć umowę?

#25273

normalny

Mam przekroczone dochody i martwi mnie treść tego przepisu.
Przepis stanowi, że “towarzystwo wypowiada umowę najmu”, a nie że “może wypowiedzieć”.
Rozumiem to tak, że towarzystwo ma obowiązek wypowiedzieć umowę.