Reply To: Procesy sądowe z TBS – OPCJE – Kompendium

#24793

Partcypant

Do: wawa_pelczynskiego2
Dzięki za podzielenie się informacjami 🙂 Ja od siebie dodam informację do punktu 4.

=====================================================
4. Przekazanie partycypacji osobie nie z rodziny
=====================================================

warto zapoznać się z interpelację poselską nr 7107 w sprawie zmiany przepisów regulujących zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego z 13 sierpnia 2012r.

link jest ze spacjami
http:// http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=742935D7

cyt: „Przepisy ustawy o niektórych formach (…) w odniesieniu do lokali mieszkalnych zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, którego dotyczył wniosek złożony przez TBS w BGK do 30 września 2004 r., nie uniemożliwiają dokonywania cesji partycypacji (w tym również na najemcę). Cesja partycypacji może być zatem dokonana (przy braku zakazujących zapisów umownych) na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ww. przepisem wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.”

Z próżniejszych dokumentów, warto zwrócić uwagę, na artykuł Art. 8. nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. cyt. „Do umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 29a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.” i na niego się powoływać w przypadku kiedy TBS podważa Cesję na osobę trzecią z zastrzeżeniem, że w umowie nie mamy zapisów zabraniających Cesji.

———————-

Pozdrawiam,