Reply To: TBS – Zwrot za ogrzewanie

#22358

dixi

W przypadku najmu w tbs wynajmujący (czyli tbs) ma prawo pobierać jedynie czynsz i opłaty niezależne od właściciela (art. 9 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie praw lokatorów). Czynsz musi być ustalony zgodnie z art. 28 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Definicję opłat niezależnych zawiera art. 2 pkt. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów. Z kolei art. 2 ust. 8a tej ustawy odnosi się do opłat obciążających właściciela. Właściciele mogą żądać zwrotu tych opłat od takich lokatorów, którzy użytkują lokale mieszkalne na podstawie innego tytułu prawnego niż najem (art. 9 ust. 5). Taka sytuacja nie ma miejsca w tbs, bo dla lokatora tbs (nawet jeżeli posiada udziały w spółce tbs), tytułem uprawniającym do używania lokalu jest umowa najmu (a nie umowa spółki). Najem w tbs to po prostu najem, z dodatkowymi rygorami przewidzianymi ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (rozdział IV), jednak przepisy tej ustawy nie przewidują dla tbs żadnej mozliwości pobierania od lokatorów jakichkolwiek opłat dodatkowych, np. za ciepło czy światło na klatce schodowej, domofon, antenę RTV (przeciwnie opłaty te, jako koszty utrzymania nieruchomości, muszą być zgodnie z art. 28 skalkulowane w czynszu)! Często zarządy tbs, bazując na nieznajomości prawa u najemców, próbują inaczej przedstawiać im tę kwestię, dlatego polecam lekturę:
Ewa Bończak-Kucharczyk: Towarzystwa Budownictwa Społecznego w świetle obowiązujących przepisów. Publisher, portal minigo pl. ISBN, 8361525009, 9788361525004; dostępna bezpłatnie na google books