Reply To: Czy istnieją jakieś plany wyprzedaży mieszkań TBS?

#22193

dixi

Jak rozumiem, wynajmujesz mieszkanie w TBS, dla którego partycypację (30% kosztów budowy) wpłacała gmina, w zamian zyskując prawo kierowania wskazanych przez siebie osób do najmu, natomiast skierowany przez gminę lokator uiszczał jedynie kaucję (10% wartości odtworzeniowej, a od 15.10.2004 r. – 12-krotność czynszu)? Niestety muszę Cię zmartwić, ale póki co nie ma i najprawdopodobniej nigdy nie będzie żadnej możliwości wykupu takiego mieszkania. Mieszkania te służą bowiem gminom dla realizacji ich ustawowych zadań z zakresu polityki mieszkaniowej państwa. Zwykle jest to owiane tajemnicą, ale jeżeli wiesz, jaki był koszt budowy mieszkania i jaką część płaconego przez Ciebie czynszu stanowi spłata kredytu do BGK (zaciągniętego na 70% kosztów budowy mieszkania), to łatwo możesz porównać opłacalność najmu w TBS w stosunku do opłacalności samodzielnego zaciągnięcia kredytu na zakup własnego M. I ręczę, że wynik tego porównania tylko Cię rozzłości …