Reply To: Ważna informacja dla najemców TBS Warszawa Północ

#21782

kasia

Jeśli masz w umowie że możesz wskazać przyszłego najemcę, to jeśli TBS naruszy warunki umowy i się nie zgodzi to sposób jest prosty. Oddajesz mieszkanie do TBS , oni zwracają Ci partycypację wraz z waloryzacją i kaucję a następnęgo dnia składasz pozew do Sądu o utracone korzyści jakie poniosłeś w związku z brakiem możliwości odsprzedania lokalu zgodnie z umową. Rzeczoznawca majątkowy Ci wyceni (koszt wyceny około 1500 zł) ile byś dostał za lokal na tzw. wolnym rynku. Warunek jest jeden: musisz mieć w umowie zapis, że sam możesz wskazać przyszłego najemcę. Sprawa prosta do wygrania 100%. Podstawą zawsze są zapisy w umowie.