Reply To: Ważna informacja dla najemców TBS Warszawa Północ

#21583

EDYTA

a co w sytuacji, kiedy my zbędziemy prawa cesji na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez nas a zarząd tbs odmówi podpisania umowy kierując się myślą,że nie rekomendują i stoi na stanowisku, że lokale będące w zasobie Spółki nie mogą być przedmiotem wtórnego obrotu.