Reply To: Opłaty za prąd i gaz-opinia o mieszkaniach TBS aktualnych mieszkańców

#21375

Kocurek

Quba, nie jestem w stanie zrozumieć Twojej uwagi „czytaj i nie dodawaj po swojemu treści” – chyba nie chcesz powiedzieć, że uczestnicy forum mogą jedynie czytać posty redakcji, bez ich komentowania?
Zewnętrzna firma (ciepłownia) nie pobiera żadnych opłat bezpośrednio od najemców, ponieważ nie ma z nimi indywidualnych umów. Natomiast ma taką umowę z TBS i w związku z tym na TBS wystawia zbiorczą fakturę za ogrzewanie. Następnie TBS rozlicza zbiorczy koszt na poszczególnych najemców i wystawia im refaktury. Wobec tego dla najemcy kontrahentem jest TBS i to on odpowiada wobec najemcy za prawidłowość rozliczenia. To raczej oczywiste.
Przeczytaj proszę art. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów, w szczególności:
ust. 5. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniających do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, z zastrzeżeniem ust. 6.
ust. 6. Opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.
Pamiętaj, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy przez opłaty niezależne od właściciela należy rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.