Reply To: Wyprowadzka z TBS

#18369

quba

Każdy sprzęt który był na wyposażeniu się amortyzuje. Do umowy powinien być załączony spis przewidywanego użytkowania danego sprzętu (baterie, ustępy itd.). Po tym czasie sprzęt podlega wymianie. Jeżeli czas jeszcze nie upłynął najczęściej z wypłacanej kwoty potrącana jest kwota zamortyzowana za dany sprzęt – w przeliczeniu ceny zakupu do lat użytkowania.