Reply To: Potrącenie amortyzacji z partycypacji

#17087

quba

Potrącenie jest zgodne z prawem ale tylko przedmiotów które zużywały się w trakcie użytkowania.
Do umowy był zapewne załącznik z wymienionymi elementami podlegającymi amortyzacji w czasie.