Reply To: Ważna informacja dla najemców TBS Warszawa Północ

#15213

nina

zgadzam się, TBS nic nie może zrobić, tym bardziej że mamy w umowach zapis o możliwości wskazania najemcy, więc to tbsom całkowicie zamyka drogę do ograniczania zbywania mieszkań. Może to dotyczyć nowych obecnie podpisywanych umów. Jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie, CYTUJĘ „tbsY SAME SĄ SOBIE WINNY, ŻE PODPISYWAŁY WADLIWE UMOWY, OBECNIE NIE INSTRUMENTÓW PRAWNYCH OGRANICZENIA TZW. HANDLU MIESZKANIAMI W STOSUNKU DO PODPISANYCH JUŻ UMÓW, PONIEWAŻ NARUSZAŁOBY TO PRAWO WŁASNOŚCI I TYM SAMYM KONSTYTUCJĘ”