Reply To: odstąpienie

#11460

ksbru

Trochę po czasie, ale myślę, że warto skorygować jedną z powyższych wypowiedzi. Otóż, jeśli w umowie znajdują się zapisy niezgodne z prawem, to nie są one obowiązujące, nawet jeśli podpisały ją obie strony.