Wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie

Ogrodzenie między sąsiadami można postawić przy granicy działki, bądź na jej granicy, aby tego dokonać, sąsiedzi powinni między sobą dogadać się, spisując umowę na ogrodzenie, w której obaj wyrażą zgodę na budowę ogrodzenia w granicy działki.

Wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie należy przygotować koniecznie w formie pisemnej, aby w przyszłości, na wypadek ewentualnych sporów mieć dowód, że sąsiad po pierwsze zgodził się na budowę ogrodzenia w granicy działki, a także (wersja opcjonalna) partycypował w kosztach postawienia tego ogrodzenia.

Warto przywołać tu Art. 154 Kodeksu cywilnego, który jasno mówi, że:

§ 1.Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2.Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Zatem koszty budowy ogrodzenia oraz jego utrzymanie powinno być podzielone po równo między sąsiadów, jednak kwestie te sąsiedzi mogą uzgodnić między sobą dowolnie.

Dopuszczalna jest więc sytuacja, że sąsiedzi składają się na ogrodzenie, a utrzymanie ogrodzenia (np. malowanie) w danym roku wykonuje raz jeden sąsiad – raz drugi – w kolejnym roku.

Można też postanowić, że jeden sąsiad pokryje koszty zakupu materiałów do postawienia ogrodzenia, a drugi sąsiad opłaci usługę postawienia tego ogrodzenia, lub postawi je we własnym zakresie.

Bez względu na swoje ustalenia, warto zawrzeć pisemną umowę między sąsiadami, aby udokumentować (na wypadek ewentualnych sporów przyszłości) wspólne postanowienia.

  • Łatwe drukowanie
  • Możliwość edycji
  • Możliwość wielokrotnego użytku
  • Natychmiastowy dostęp do dokumentu
  • Gwarancja bezpieczeństwa (jesteśmy legalnie działającą firmą)
  • Wsparcie posprzedażowe e-mail
  • Pismo aktualne na 2022 rok
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl