Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane wzór

Jak ubiegać się o wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane? kaucja gwarancyjna jest przysługującym inwestorowi zabezpieczeniem realizowanej przez niego inwestycji.

Zabezpieczenie wykonawca robót budowlanych wnosi poprzez:

  • przelew określonej kwoty w umowie o roboty budowlane,
  • bądź niepobieranie części wynagrodzenia, jakie inwestor przelewa na konto firmy budowlanej.

Kwotę, którą zatrzymał inwestor, należy zwrócić równocześnie z zakończeniem robót budowlanych, lub z momentem odebrania tych robót przez inwestora.

Ze względu jednak na swobodę umów między inwestorem a wykonawcą, strony często umawiają się w ten sposób, że gdy ukończona zostanie choćby połowa zaplanowanych prac budowlanych, zwrotowi podlegać będzie połowa zabezpieczenia, natomiast druga połowa zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane zostanie zwrócona przez inwestora już po zakończeniu inwestycji lub po upływie okresu udzielonej gwarancji budowlanej.

Co jednak zrobić, gdy mamy problem z odzyskaniem kaucji gwarancyjnej?

Aby ułatwić Ci odzyskanie kaucji, wykorzystaj przygotowany przez nas wzór pisma o zwrot kaucji za roboty budowlane. Wzór pisma wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć inwestorowi.

  • Łatwe drukowanie
  • Możliwość edycji
  • Możliwość wielokrotnego użytku
  • Natychmiastowy dostęp do dokumentu
  • Gwarancja bezpieczeństwa (jesteśmy legalnie działającą firmą)
  • Wsparcie posprzedażowe e-mail
  • Pismo aktualne na 2022 rok
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl