Umowa użyczenia gruntu rolnego wzór

Czym jest umowa użyczenia gruntu rolnego? jest to umowa między biorącym w używanie a użyczającym na bezpłatne używanie gruntu. Umowę taką dla celów dowodowych najlepiej sporządzić na piśmie.

Co ważne, umowę użyczenia działki rolnej można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony – panuje tu dowolność, którą ustalić między sobą powinny strony umowy użyczenia.

Zawarcie umowy użyczenia gruntu nie rodzi żadnych korzyści finansowych i jest całkowicie nieodpłatne, co przekłada się na brak jakiegokolwiek obowiązku podatkowego dla żadnej ze stron.

  • Łatwe drukowanie
  • Możliwość edycji
  • Możliwość wielokrotnego użytku
  • Natychmiastowy dostęp do dokumentu
  • Gwarancja bezpieczeństwa (jesteśmy legalnie działającą firmą)
  • Wsparcie posprzedażowe e-mail
  • Pismo aktualne na 2022 rok
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl