Dotacje na budownictwo energooszczędne

Wytyczna Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków obliguje państwa Unii, by od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o „nikłym zużyciu energii”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystępuje do nowego programu dla przedsiębiorców mieszkaniowych budujących lub kupujących domy czy mieszkania energooszczędne lub pasywne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainicjował program „Efektywne wykorzystanie energii”, którego elementem składowym jest projekt „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Program dąży do przygotowania inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych oraz wykonawców do wymagań dyrektywy unijnej dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Nadrzędnym celem jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2, a modelem działania jest dofinansowanie przedsięwzięć podnoszących efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Uczestnicy tego programu będą mogli wykorzystać  bezzwrotną dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Dotacje będą realizowały tylko te banki, które zawrą umowę o współpracy z NFOSiGW.

Możliwe będą dwa wzoru inwestycji, zależnie od parametrów energetycznych, tzn. od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). Wysokość dofinansowania wynosi:

w przypadku domów jednorodzinnych:
a) standard NF40 – EUco      40 kWh/(m2*rok) – 30 000 zł brutto;
b) standard NF15 – EUco      15 kWh/(m2*rok) – 50 000 zł brutto;

w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco      40 kWh/(m2*rok) – 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – EUco      15 kWh/(m2*rok) – 16 000 zł brutto.

Wyższe standardy odnoszą się do tzw. budownictwa pasywnego a niższe – energooszczędnego. Takie budownictwo charakteryzuje wyższe koszty dla przedsiębiorcy, kompensowane w procesie użytkowania nieruchomości bardzo niskimi lub niskimi kosztami energii na cele ogrzewania wody, budynku i wentylację. Takich pasywnych lub istotnie energooszczędnych budynków mieszkalnych w Polsce jest niewiele. Ten nowatorski program ma nas zachęcić do bardziej poważnego podejścia to tego tematu.

Należy mieć na względzie szereg norm i uwarunkowań regulujących dostęp do dotacji NFOŚiGW. Obok standardowych, typu kredyt w banku współpracującym z Funduszem, zakończenie realizacji przedsięwzięcia w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu, priorytetowe są kwestie techniczno – budowlane, warunkujące uzyskanie planowego efektu ekologicznego. Wprawdzie, jeśli nie udałoby się uzyskać oszczędności dającej prawo do wyższej dotacji (50 tys. zł dla domu i 16 tys. zł. dla mieszkania), można ubiegać się o tę niższą (odpowiednio: 30 i 11 tys. zł), lecz uzyskanie takich efektów wymaga dużych nakładów i korzystania z dobrej jakości materiałów i profesjonalnych wykonawców.

Program jest przeznaczony jedynie dla osób fizycznych, które:
– podejmują się budowy domu jednorodzinnego;
– dokonują zakupu nowego domu jednorodzinnego;
– dokonują zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, o ile nieruchomości te spełniają ekologiczne wymogi programu.

Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów programu, tj:
– zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,
– zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż instalacji ogrzewania,
– zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wysokość subwencji nie jest uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych, jednakże nie może przekroczyć ich wartości ani kwoty kredytu.

Jak nadmieniliśmy wyżej program skierowany jest tylko do osób fizycznych. Dlatego Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogłyby skorzystać z tego programu tylko pośrednio. Jedynie wtedy, gdyby realizowały budynek lub budynki jednorodzinne lub wielorodzinne na sprzedaż dla indywidualnych użytkowników. I to gotowych ponieść wysokie koszty budowy swoich przyszłych energooszczędnych mieszkań.

Rate this post