Jak deweloperzy omijają wskaźniki „Rodziny na swoim”

Dzięki dość wysokim wskaźnikom cenowym dla programu „Rodzina na swoim” rola, jaką ten program odgrywa na rynku mieszkaniowym w kilku największych polskich miastach, jest znacząca. Może on być istotnym czynnikiem pobudzającym popyt. Mimo iż jest to ostatni rok funkcjonowania programu deweloperzy zrobią wiele, by móc zakwalifikować swoją ofertę do rządowych dopłat. Obniżenie cen poniżej wskaźnika jest tylko jednym z możliwych sposobów.

Dla sześciu największych krajowych rynków mieszkaniowych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź) udział programu „Rodzina na swoim” odzwierciedlający odsetek oferty deweloperów kwalifikującej się do zakupu przy kredycie z dopłatą mieści się w przedziale od 1% do 30%. Tak szeroki przedział jest konsekwencją dużych różnic we wskaźnikach cenowych programu, które w większym lub mniejszym stopniu dopasowane są do realnych cen funkcjonujących na rynku.

W miastach, w których rynkowy udział i co za tym idzie znaczenie „Rodziny na swoim” jest większe, tj. np. w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu zakwalifikowanie swojej oferty do programu ma dla dewelopera niebagatelne znaczenie. Czynnik ten nabiera jeszcze większego znaczenia gdy większość z sąsiednich inwestycji oferuje możliwość zakupu mieszkania z dopłatą. Zaostrzona walka o klienta na lokalnym rynku powoduje, że coraz więcej firm obniża ceny w swoich projektach do poziomu gwarantującego objęcie rządowymi dopłatami.

O istotnej roli programu świadczy liczba ofert na poziomie cenowym, który jest zbliżony lub dokładnie zbieżny z aktualnym wskaźnikiem „Rodziny na swoim”. Właśnie tym czynnikiem należy tłumaczyć zaskakująco wysoką liczbę mieszkań oferowanych w cenie równej lub zbliżonej do poziomie 5 187 zł/mkw. we Wrocławiu lub 5 417 zł/mkw. w Poznaniu.

Niejednokrotnie deweloperzy uciekają się do zabiegu czysto marketingowego, a mianowicie obniża ceny jednego lub dwóch mieszkań w inwestycji, co już uprawnia do podawania informacji o możliwości dokonania zakupu mieszkania na danym osiedlu w ramach „Rodziny na swoim”.
W kontekście „Rodziny na swoim” warto również wspomnieć o przypadkach stosowania mechanizmu obejścia limitów cenowych. Jest on stosowany w sytuacjach gdy poziom jednostkowej ceny mieszkania przewyższa wskaźnik programu w danym mieście. Rozwiązaniem stosowanym przez deweloperów jest rozbicie tej ceny na dwie części: podstawową równą wskaźnikowi programu oraz uzupełniającą stanowiącą różnicę między ceną, którą deweloper chce od klienta uzyskać a powyższym wskaźnikiem. Naturalnie dopłaty do kredytu wyliczane są tylko i wyłącznie od  podstawowej części ceny mieszkania.

Rate this post