Sprawdź czy możesz zamieszkać w TBS

Jednym z warunków jakie powinny spełniać osoby zainteresowane najmem mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego są odpowiednie dochody. GUS podał właśnie aktualne wysokości przeciętnych wynagrodzeń w województwach z których wylicza się dopuszczalną wysokość zarobków.

Wysokości przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza co pół roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie powinien przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zwarcia umowy najmu więcej niż:
o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Przeliczone wysokości dochodów na ilość osób w gospodarstwie domowym znajdziesz w artykule: Progi dochodowe dla osób ubiegających się o mieszkanie z TBS

Zobacz także:  Aktualne wysokości przeciętnych wynagrodzeń w województwach

Rate this post