Budownictwo mieszkaniowe w pierwszych miesiącach 2012 r.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-luty 2012 r. oddano do użytkowania  23716 mieszkań, tj. więcej o 29,3% niż  w 2011 r. i o 4,7%  w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. W ciągu dwóch miesięcy 2012 r. wydano pozwolenia na budowę 24093 mieszkań, tj. o 21,4% więcej niż w analogicznym okresie  2011 r. Wzrosła również liczba mieszkań rozpoczętych – do 14509, tj. o 6,1%.

Największy udział (57,5%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-luty 2012 r. wybudowali 13646 mieszkań, tj. o 14,5% więcej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 10994 mieszkań, tj. o 1,0% oraz liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 5902 mieszkań, tj. o 9,8%.

Deweloperzy w okresie dwóch miesięcy 2012 r. oddali 8524 mieszkania (co stanowiło 35,9% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 54,3% więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 12595 mieszkań, tj. o 52,1% więcej niż przed rokiem, natomiast rozpoczęli budowę 8069 mieszkań, tj. o 25,2% więcej niż w 2011 r.
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dwóch miesięcy 2012 r. oddały do użytkowania 713 mieszkań, wobec 376 przed rokiem. Większa o 13,0% była również liczba uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań – 269 oraz liczba mieszkań rozpoczętych –  256 mieszkań, tj. o 10,3% więcej.

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dwóch miesięcy 2012 r. łącznie 833 mieszkania, tj. o 61,1% więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. W okresie tym w budownictwie społecznym czynszowym oddano do użytkowania 411 mieszkań (wobec 18 mieszkań przed rokiem), w budownictwie komunalnym 322 mieszkania ( o 22,2% mniej), a w zakładowym – 100 mieszkań, tj. o 17,6% więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. Liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia wzrosła w tej grupie inwestorów do 235, tj. o 7,3%, a liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła – do 282, tj. o 38,8%.

W okresie styczeń-luty 2012 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano we wszystkich województwach poza podkarpackim, w którym oddano o 17,1% mniej mieszkań niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie pomorskim – o 75,4%, dolnośląskim – o 69,0% i lubuskim – o 54,5%. W województwie mazowieckim oddano 4554 mieszkania, tj. o 49,8% więcej niż przed rokiem.

W okresie dwóch miesięcy 2012 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano w dziesięciu województwach (największy w podlaskim – do 715, wobec 236 przed rokiem, opolskim – 462, wobec 230, wielkopolskim – o 73,2% i mazowieckim o 62,9%), a z pozostałych sześciu województw o ujemnej dynamice największy spadek odnotowano w warmińsko-mazurskim – o 46,4%, świętokrzyskim – o 35,8% i kujawsko-pomorskim – o 25,3%.

Rate this post