Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-V 2012 r.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-maj 2012 r. oddano do użytkowania 56525 mieszkań, tj. więcej o 23,6% niż w 2011 r. (w którym odnotowano spadek o 15,1%) i o 5,0%  w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. Wydano pozwolenia na budowę 73015 mieszkań, tj. o 5,3% więcej niż w analogicznym okresie  2011 r. Wzrosła również liczba mieszkań rozpoczętych – do 67320, tj. o 5,1%.

Największy udział (56,4%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-maj 2012 r. wybudowali 31873 mieszkania, tj. o 10,1% więcej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z  analogicznym okresem 2011 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 37481 mieszkań, tj. o 6,0% oraz liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 34986 mieszkań, tj. o 8,3%.

Deweloperzy w okresie pięciu miesięcy 2012 r. oddali 21526 mieszkań (co stanowi-ło 38,1% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 49,5% więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. (kiedy notowano spadek o 32,6%). Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 33500 mieszkań, tj. o 23,6% więcej niż przed rokiem, natomiast rozpoczęli budowę 30069 mieszkań, tj. o 27,5% więcej niż w 2011r.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie pięciu miesięcy 2012 r. oddały do użytkowania 1869 mieszkań, wobec 931 przed rokiem. Mniejsza o 24,8% była liczba mieszkań, na budowę których uzyskano pozwolenia – 800, natomiast wzrosła do 1538, tj. o 98,7% liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczno czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu pięciu miesięcy 2012 r. łącznie 1257 mieszkań, tj. o 13,8% mniej niż w analogicznym okresie 2011 r. W okresie tym w budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 628, tj. o 38,2% mniej niż przed rokiem, w budownictwie społecznym czynszowym 502 mieszkania (wobec 335), a w zakładowym – 127 mieszkań, tj. o 18,7% więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. Zmniejszyła się liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia tej grupie inwestorów – do 1234, tj. o 6,9% oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 727, tj. o 53,1%.

W okresie styczeń-maj 2012 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w czternastu województwach, w tym największy w województwie dolnośląskim – o 51,9%, zachodniopomorskim – o 45,9% i lubuskim – o 44,2%, a w dwóch województwach o ujemnej dynamice spadek wyniósł: w kujawsko-pomorskim 3,9%, w opolskim 2,1%. W województwie mazowieckim odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania – do 11362, tj. o 39,2%.

W okresie pięciu miesięcy 2012 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano w jedenastu województwach (największy w podlaskim – o 67,8%, opolskim – o 32,0% i pomorskim – o 28,6%), a z pięciu województw o ujemnej dynamice największy spadek odnotowano w  zachodniopomorskim – o 20,0%, śląskim i świętokrzyskim – po 18,5% oraz  podkarpackim – o 15,2%. W województwie mazowieckim odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – o 11,5% (13311 mieszkań).

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-maj 2012 r. odnotowano w ośmiu województwach, w tym największy w podlaskim – o 29,2%, lubuskim – o 28,1% i warmińsko-mazurskim – o 25,5%, a z ośmiu województw o ujemnej dynamice największy spadek odnotowano w opolskim – o 28,6%, zachodniopomorskim – o 21,5% i kujawsko-pomorskim – o 18,6%. W województwie mazowieckim odnotowano wzrost liczby nowo rozpoczętych mieszkań – do 14900, tj. o 23,4%.

Rate this post