Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2013 r.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-marzec 2013 r.oddano do użytkowania 37161 mieszkań, tj. o 2,4% więcej niż 2012 r. (kiedy odnotowano wzrost o 32,0%) i o 35,1% więcej niż odpowiednio w 2011 r. W I kwartale 2013 r. wydano pozwolenia na budowę 29382 mieszkań, tj. o 23,2% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. Zmniejszyła się również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 21570, tj. o 31,2%.

Największy udział (56,4%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie trzech miesięcy 2013 r. wybudowali 20946 mieszkań, tj. o 2,0% więcej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 15867 mieszkań, tj. o 17,2% oraz liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 11548 mieszkań, tj. o 22,5%.

Deweloperzy w okresie trzech miesięcy 2013 r. oddali 14455 mieszkań (co stanowiło 38,9% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. (kiedy notowano wzrost o 69,8%). Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 12037 mieszkań, tj. o 34,1% mniej niż przed rokiem i rozpoczęli budowę 9356 mieszkań, tj. o 38,6% mniej niż w 2012 r.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie trzech miesięcy 2013 r. oddały do użytkowania 1047 mieszkań, tj. o 8,7% mniej niż przed rokiem i uzyskały pozwolenia na budowę 156 mieszkań, tj. mniej o 62,1%. Zmniejszyła się również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto do 256, tj. o 70,5%.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu trzech miesięcy 2013 r. łącznie 713 mieszkań, tj. o 34,6% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r., z tego w budownictwie komunalnym 449 mieszkań, tj. o 18,7% mniej, w społecznym czynszowym 142, tj. o 65,5% mniej, a w zakładowym – 122 mieszkania, tj. o 3,9% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. Zwiększyła się liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia tej grupie inwestorów – do 1322 wobec 378 przed rokiem i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 410 wobec 365 w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W okresie styczeń-marzec 2013 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w ośmiu województwach, w tym największy: w województwie kujawsko-pomorskim – o 50,5%, warmińsko-mazurskim – o 44,7% i opolskim – o 27,3%, a w województwie mazowieckim oddano 8063 mieszkania, tj. o 9,5% więcej niż przed rokiem. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w ośmiu województwach, w tym największy: w województwie łódzkim – o 33,9%, lubelskim – o 29,2% i świętokrzyskim – o 26,1%.

W okresie trzech miesięcy 2013 r. spadek liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano w trzynastu województwach, w tym największy: w lubuskim – o 46,6%, opolskim – o 44,0% i pomorskim – o 34,9%, a w województwie mazowieckim wydano 6119 pozwoleń, tj. o 25,0% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. Wzrost liczby wydanych pozwoleń odnotowano tylko w województwie świętokrzyskim – o 14,6%, podkarpackim – o 12,0% i podlaskim – o 0,7%.

Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-marzec 2013 r. odnotowano w czternastu województwach, w tym największy: w wielkopolskim – o 57,7%, mazowieckim – o 46,3% i dolnośląskim – o 40,6%. Wzrost liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano tylko w dwóch województwach: lubuskim – o 37,6% i opolskim – o 7,4%.

Rate this post