Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2014 r.

W I-III kwartale 2014 r. oddano do użytkowania 100198 mieszkań, tj. o 1904 mieszkania (o 1,9%) mniej niż w I-III kwartale 2013 r. ― wynika z raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Spadek liczby mieszkań, w stosunku do I-III kwartału 2013 r., odnotowano w budownictwie indywidualnym ― o 3604 mieszkania oraz spółdzielczym ― o 115 mieszkań. Więcej mieszkań oddano do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem ― o 1406 mieszkań, komunalnym ― o 210 mieszkań, społecznym czynszowym ― o 100 mieszkań oraz zakładowym ― o 99 mieszkań.

W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania zwiększył się, w porównaniu z I-III kwartałem 2013 r., udział mieszkań realizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 2,1 p. proc.), komunalnym (o 0,3 p. proc.) oraz społecznym czynszowym i zakładowym (po 0,1 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział budownictwa indywidualnego (o 2,5 p. proc.) i spółdzielczego (o 0,1 p. proc.).

W I-III kwartale 2014 r. w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie indywidualnym (tj. realizowanym przez osoby fizyczne prowadzące i nie prowadzące działalność gospodarczą, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) mieszkania oddane do użytkowania z przeznaczeniem na użytek własny inwestora i jego rodziny stanowiły 87,1% a oddane przez osoby fizyczne budujące na sprzedaż lub wynajem (w celu osiągnięcia zysku) ― 12,9%.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w I-III kwartale 2014 r. wyniosła 103,2 m2 i była o 3,3 m2 mniejsza w stosunku do I-III kwartału 2013 r. W budownictwie indywidualnym wyniosła ona 138,2 m2 a w budownictwie spółdzielczym 56,9 m2 (odpowiednio o 2,4 m2 i o 1,8 m2 mniej niż w I-III kwartale 2013 r.)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W I-III kwartale 2014 r. rozpoczęto budowę 114569 mieszkań, tj. o 16661 mieszkań (o 17,0%) więcej niż w I-III kwartale 2013 r. Więcej mieszkań rozpoczęto w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem ― 50759 mieszkań (wobec 36392 mieszkań w I-III kwartale 2013 r.), indywidualnym ― 61105 mieszkań (wobec 58900 mieszkań) oraz społecznym czynszowym ― 724 mieszkania (wobec 260 mieszkań). Mniej mieszkań rozpoczęto w budownictwie spółdzielczym ― 792 mieszkania (wobec 987 mieszkań w I-III kwartale 2013 r.), komunalnym ― 954 mieszkania (wobec 1058 mieszkań) oraz zakładowym ― 235 mieszkań (wobec 311 mieszkań).

Mieszkania w budowie

Szacuje się, że w końcu września 2014 r. w budowie było 709,3 tys. mieszkań, tj. o 0,1% więcej niż w końcu września 2013 r.

Pozwolenia wydane na budowę mieszkań, w tym w nowych budynkach mieszkalnych

W I-III kwartale 2014 r. wydano 50849 pozwoleń na budowę 120397 mieszkań, przy czym 115108 mieszkań zrealizowanych będzie w nowych budynkach mieszkalnych (wobec 99028 mieszkań w I-III kwartale 2013 r.). Inwestorzy indywidualni otrzymali 48260 pozwoleń na budowę 55064 mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych (wobec 54839 mieszkań w I-III kwartale 2013 r.).

Ponadto przewiduje się realizację 5289 mieszkań w nowych budynkach niemieszkalnych i zbiorowego zamieszkania oraz w wyniku rozbudowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych a także przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych.

Przeczytaj również:
Budownictwo TBS powraca
Jak otrzymać mieszkanie z TBS

Rate this post