Budowa Roku dla Jarosławskiego TBS

Budynek wielorodzinny Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. ks. Jakuba Makary został wyróżniony nagrodą pierwszego stopnia, a także tytułem Budowa Roku Podkarpacia 2012 w kategorii Obiekty Mieszkalne.

Kapituła konkursu doceniła w budynku wielorodzinnym jarosławskiego TBS-u atrakcyjną formę architektoniczną i wysoką jakość wykonanych robót. Wyróżniony budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych oraz rozbudowaną kondygnację podziemną, w której mieści się garaż z 64 miejscami parkingowymi oraz komórki lokatorskie. Bryła jest tak zaprojektowana, że tworzy dziedziniec przeznaczony do celów rekreacyjnych. Parter budynku stanowi siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Jarosławskiego TBS. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się 63 mieszkania dostępne z czterech klatek schodowych wyposażonych w windy osobowe.

Organizatorami konkursu są: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie i Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Współorganizatorami są: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa i Wojewoda Podkarpacki.

Budowa Roku Jarosławskie TBS
Nagrodzony budynek Jarosławskiego TBS przy ul. ks. Jakuba Makary