Rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma 2012

Aby budownictwo mogło odpowiadać wymogom współczesności, konkretne działania należy podjąć już dzisiaj – napisał w liście skierowanym 24 stycznia br. do organizatorów i uczestników Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma 2012 w Poznaniu minister Sławomir Nowak. W inauguracyjnym, pierwszym dniu targów udział wzięli wiceministrowie: odpowiedzialny za budownictwo – Janusz Żbik i za mieszkalnictwo – Piotr Styczeń.

Podczas inauguracji targów wiceminister Janusz Żbik poinformował o przygotowywanej w ministerstwie zmianie prawa budowlanego. Na temat planów legislacyjnych ministerstwa w obszarze budownictwa szerzej dyskutowano podczas współorganizowanej m.in. przez Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa konferencji poświęconej przygotowaniom do zmiany ustawy o wyrobach budowlanych, w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Omawiano także najważniejsze wytyczne wstępnych założeń do regulacji w zakresie charakterystyki energetycznej budynków w związku z nową dyrektywą.

Podczas konferencji prasowej wiceminister Piotr Styczeń pytany był m.in. o program wsparcia budownictwa mieszkaniowego w związku z zakończeniem przyjmowania do końca tego roku nowych wniosków o dopłaty do kredytów w ramach „Rodziny na swoim”. Wiceminister poinformował, że przygotowywane są założenia do ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych. Program ten zakłada wsparcie budownictwa na długoterminowy wynajem z przyrzeczonym notarialnie prawem do wykupu wynajmowanego lokalu, na przykład poprzez ulgę podatkową.

Tematem rozpoczętych we wtorek czterodniowych Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma jest budownictwo przyszłości, oparte o najnowsze technologie i innowacyjność. Imprezy targowe zgrupowano w trzech blokach: Wiedza, Inspiracja oraz Doświadczenie. Targi i towarzyszące im imprezy, konferencje i spotkania chętnie odwiedzają wykonawcy, projektanci, producenci materiałów budowlanych, inżynierowie budownictwa, architekci, urbaniści, technologowie i konserwatorzy. Na terenie targów prezentowany jest ekologiczny dom modelowy, spełniający wymogi budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Swoją ofertę prezentuje 1,2 tys. wystawców z 30 krajów świata, a na podstawie internetowej awizacji biletów spodziewanych jest około 60 tys. gości.

Rate this post