Będzie zmiana wysokości czynszów w woj. pomorskim?

Od początku 2013 roku w woj. pomorskim obowiązuje nowa wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźnik ma znaczenie przy ustalaniu stawek czynszów w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Wartość wskaźnika na okres 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r. wynosi dla:

  • województwa pomorskiego z wyłączeniem miasta Gdańska – 4 397,0 zł
  • miasta Gdańska – 5 178,0 zł.

Informacja ta została podana w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2012 r., które zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. (poz. 4221).
Obwieszczenie to wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.

W województwie pomorskim wskaźnik wzrósł w porównaniu do poprzedniego o 6 proc., natomiast w Gdańsku spadł o 4 proc.

Na podstawie w/w. wskaźnika Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą mogły ustalić maksymalną stawkę czynszu na poziomie:

– 14,66 zł/m2 dla województwa pomorskiego z wyłączeniem miasta Gdańska

– 17,26 zł/m2 dla miasta Gdańska
Zobacz także:
Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w innych województwach

Czynsz w TBS

Rate this post