Będą nowe mieszkania TBS w Jaworznie

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowuje się do nowej inwestycji. W ramach przebudowy budynku mieszkalnego i adaptacji poddasza na cele mieszkalne powstanie 25 mieszkań na wynajem.

Blisko rok temu Prezydent Jaworzna Paweł Silbert zgłosił kolejną inicjatywę rewitalizacji dzielnicy Szczakowa polegającą tym razem na przebudowie i modernizacji istniejącego już obiektu przy ul. Koszarowej. Realizacji tego zadania podjęło się Jaworznickie TBS, które to w tym celu, w czerwcu br., przejęło od miasta na własność wspomniany obiekt.

To jedna z najtrudniejszych inwestycji z jakimi przyszło nam się zmierzyć, jednakże po opracowaniu wstępnej koncepcji zagospodarowania działki wraz z budynkiem mogę stwierdzić, że będzie to wyjątkowo funkcjonalny budynek wielorodzinny w Jaworznie – komentuje Janusz Łach Prezes Zarządu Jaworznickiego TBS.

Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Koszarowej przewiduje m.in. ułożenie zupełnie nowej instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej, internetowej itd. Przygotowywany projekt zakłada również, że cały teren zostanie ogrodzony i wzbogacony o monitoring, a także o takie elementy infrastruktury jak parkingi czy plac zabaw.

Docelowo w budynku powstanie łącznie 25 mieszkań 1, 2 i 3 pokojowych. Każde z nich będzie posiadało balkon a komunikację zapewnią trzy niezależne klatki schodowe. Na etapie projektowania zostały zaproponowane rozwiązania zmniejszające koszty eksploatacji. Oprócz energooszczędnego oświetlenia rozważa się zastosowanie kolektorów słonecznych, zabudowanych na dachu, co zmniejszy wysokość opłat za ciepła wodę użytkową – dodaje Prezes Łach.

W chwili obecnej Spółka uzyskała już pozwolenie na budowę i przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na obsługę kredytową inwestycji oraz wykonawstwo. Zakłada się, że realizacja tego działania, będzie znaczącą kontynuacją planów dalszej rewitalizacji dzielnicy Szczakowa. Planowane zakończenie inwestycji – III kwartał 2014 r.
Zobacz także:
Jaworznickie TBS – planowane inwestycje

Mieszkanie z TBS, czy na kredyt?

Rate this post