W poniższym katalogu znajdziesz najnowsze inwestycje Towarzystwa Budownictwa Społecznego z całej Polski. Publikujemy tu pojawiające się news’y dotyczące nowych inwestycji i tych już realizowanych.

Brzeziny – TBS Brzeziny

Brzeziny – TBS Brzeziny Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. planuje w latach 2010-2011 realizację kolejnych bloków mieszkalnych w lokalizacji: Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej Nr 17 PRZEWIDYWANA ILOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH: minimum 30 lokali

Prudnik – Prudnickie TBS

Prudnik – Prudnickie TBS   W latach 2010 – 2020 Spółka planuje wybudowanie w tym terenie 8 budynków mieszkalnych, w których zgodnie z zapisami Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Prudnika będzie nie mniej niż 180 mieszkań.

Ciechanów – TBS Ciechanów

Ciechanów – TBS Ciechanów Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie rozpoczęło w dniu 11.05.2009 r. realizację I etapu budowy budynku mieszkalnego przy ul. Andersa na osiedlu Księcia Konrada II w Ciechanowie z

Częstochowa – ZGM TBS

Częstochowa – ZGM TBS   Lokale mieszkalne przy ulicy Herberta, Czecha i Ossolińskiego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie zawiadamia o rozpoczęciu procedury kwalifikacji przyszłych najemców lokali zgodnie z „Regulaminem kwalifikacji przyszłych

1 15 16 17