Prudnik – Prudnickie TBS

Prudnik – Prudnickie TBS

 

W latach 2010 – 2020 Spółka planuje wybudowanie w tym terenie 8 budynków mieszkalnych, w których zgodnie z zapisami Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Prudnika będzie nie mniej niż 180 mieszkań.

Prace przebiegać będą etapami:

W I Etapie Spółka obejmującym lata 2010 – 2015 Spółka planuje wybudowanie budynku 4 budynków z nie mniej niż 96 mieszkaniami.

W II Etapie obejmującym lata 2015 – 2020 planuje się budowę kolejnych 4 budynków z nie mniej niż 84 mieszkaniami.

Lokale wykończone będą pod tzw. „klucz” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. – w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków ( Dz. U. z 2007, Nr 212, poz. 1556 ) .

ETAP I – w pierwszym etapie Spółka planuje wybudować 1  budynek z  30 lokalami mieszkalnymi. Budowa kolejnych budynków następować będzie sukcesywnie w miarę potrzeb i zainteresowania tą forma budownictwa mieszkaniowego.

LOKALIZACJA – Planowane przedsięwzięcia inwestycyjno budowlanego budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie segmentowej zlokalizowane będzie przy ul. Skowrońskiego w Prudniku ( przed budowanym budynkiem Policji ). Wybór tej lokalizacji podyktowany jest korzystną lokalizacją pod względem zasilania w sieci – energetyczną, wodną, centralnego ogrzewania.

PROJEKT/KONCEPCJA – Koncepcja zakłada budowę budynków wielorodzinnych w zabudowie segmentowej:

– wysokość każdego z budynków to 3 kondygnacje nadziemne z użytkowym poddaszem;
– budynek będzie podpiwniczony oraz przekryty dachem papowo ceramicznym ;
– w części piwnicznej muszą znaleźć się pomieszczenia przynależne tj. pomieszcze-
nie gospodarcze/piwnice dla każdego z mieszkań;\
– w każdej klatce przewidziano pomieszczenie na  wózkownię i suszarnię;
– w budynku przewidziano również  pomieszczenia techniczne, w tym jedno na wymiennik ciepła.

Proponowana zabudowa segmentowa jest na tyle uniwersalna, że można ją stosować samodzielnie jako wolno stojące segmenty oraz szeregowo. Ilość poszczególnych segmentów i ich usytuowanie uzależnione jest od zapotrzebowania oraz od posiadanych środków finansowych. Architektura segmentowa umożliwia również zróżnicowanie poszczególnych elewacji tak aby uniknąć monotonii blokowej często spotykanej w zabudowie osiedli mieszkaniowych.

Ilość klatek schodowych – 4;

Ilość mieszkań – 30;

Struktura mieszkań:

– kawalerki ok. 28 m2

– 2 pokojowe ok. 50 m2

– 3 pokojowe ok. 60 m2

Budynki mieszkalne należeć będą do kategorii budynków niskich, wykonanych w technologii tradycyjnej, z dachem mansardowym (zgodnie z zapisami planu zagospodarowania miasta ).

Budynki usytuowane zostały prostopadle do głównej drogi dojazdowej ul. Skowrońskiego, co zapewnia orientację nasłonecznienia wschód-zachód, od strony zachodniej rozmieszczone zostały pokoje dzienne i sypialnie. Dojazd do budynków będzie się odbywał z drogi wewnętrznej przy której rozmieszczone został miejsca postojowe dla samochodów, po 1 na każde mieszkanie.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców od strony placu rekreacyjnego do każdego mieszkania na parterze planuje się niewielki ogródek zamknięty ogrodzeniem. Przestrzeń rekreacyjną służąca do wspólnego użytku przeznaczy się na place zabaw, boiska itp.

W budynkach będzie centralne ogrzewanie i ciepła woda (z ZEC Prudnik ), ze względu na bezpieczeństwo i walory eksploatacyjne nie planuje się gazu w budynku.

Planowany termin rozpoczęcia budowy – nie najpóźniej niż druga połowa 2010 r.

Planowany termin zasiedlenia budynku  – nie później październik/listopad 2011 r.

W dalszej kolejności budowane będą następne budynki. Chcielibyśmy aby rozpoczęcie budowy kolejnego budynku następowało w okresie kiedy będziemy oddawali do użytkowania budynek poprzedni.

Planujemy, że wszystkie budynki wybudowane zostaną ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wypłacanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Realizacja planowanych inwestycji  uzależniona będzie od:

– Przyznania Spółce przez BGK kredytów  ( do 70% kosztów inwestycji );

– Zainteresowania mieszkańców naszego miasta i regionu ta formą budownictwa mieszkaniowego, oraz gotowością częściowej partycypacji w kosztach realizowanej dla nich inwestycji ( ok. 30% kosztów inwestycji ).

Prudnickie TBS
ul. Piastowska 42,
48-200 Prudnik
tel./fax (0-77) 406 83 50

źródło:  tbsprudnik.pl

Rate this post