Zmieniają się zasady wykonywania eksmisji

Można już w okresie zimowym eksmitować lokatorów z zajmowanego lokalu. Nowe zasady wprowadza obowiązująca od dziś ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2011 r. nr 224, poz. 1342).

Zgodnie z tymi przepisami gminy muszą wskazać tymczasowe pomieszczenia osobom, wobec których orzeczono konieczność opuszczenia zamieszkiwanego lokalu, a nie przysługuje im lokal zamienny lub socjalny. Komornik wstrzyma się z eksmisją do czasu, aż gmina na jego wniosek, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie.

Prawo precyzuje, że wstrzymanie egzekucji ma trwać najdłużej 6 miesięcy. Po tym terminie komornik usunie dłużnika do schroniska, noclegowni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. W takim miejscu dłużnik będzie czekał, aż gmina przydzieli mu tymczasowe lokum.

Prawdo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje lokatorom eksmitowanym z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub rażąco występujących przeciw porządkowi domowemu. W podobny sposób mają być traktowane osoby, które zajęły pusty lokal bez tytułu prawnego, zajmowały lokal na podstawie umowy najmu okazjonalnego lub zostały zobowiązane do opuszczenia pomieszczenia tymczasowego.
W tych przypadkach eksmisję można przeprowadzić także w okresie zimowym (między 1 listopada a 31 marca), co do tej pory było zabronione.

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Rate this post