Zmiany w podatku od nieruchomości

Z początkiem 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Zmianę najbardziej odczują mieszkańcy osiedli wielorodzinnych, gdyż opodatkowana będzie całość nieruchomości wspólnych – klatki schodowe, korytarze, place zabaw, tereny rekreacyjne.

Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadza zmiany również w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Oto najważniejsze zmiany:

– Zwiększy się podstawa opodatkowania części wspólnych w przypadku, gdy w budynku wyodrębniono własność lokali. Dotychczas, jedynie część nieruchomości wspólnych w budynku podlegała opodatkowaniu w proporcji, wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowej danego lokalu do powierzchni użytkowej danego budynku. W praktyce oznacza to, że wielkość podatku może wzrosnąć o kilka do kilkunastu procent w skali roku – w zależności od wielkości osiedla oraz poszczególnych lokali.

– Nie będzie można już płacić podatku w kwartalnych ratach jak dotychczas, jeśli roczna wartość podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł.

Są też zmiany pozytywne:

– Wyłączenie z tzw. zasady solidarnej odpowiedzialności za opłacanie podatku od nieruchomości będących współwłasnością dwóch lub więcej podmiotów. Dotyczy to lokali garażowych. Według nowych przepisów właściciele miejsc garażowych zapłacą podatek wyłącznie od swojego udziału w całym garażu.

– Rezygnacja z pobierania najniższych kwot podatku w przypadku, jeśli wysokość wysłanego monitu przewyższałaby koszty jego doręczenia, tj. 6,10 zł.

Rate this post